שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: אספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 58/2020 קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2020
שם המכרז: מנהלנית יחידה התפתחותית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/10/2020
שם המכרז: מסתורי אשפה בישוב מעגלים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/10/2020
שם המכרז: השלמת הרחבה לשכונת "שקד" בקיבוץ סעד קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: הסדרי חנייה בתקומה קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: פיתוח שצ"פ מלילות קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: הסדרי חנייה בכפר מימון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: הסדרי חנייה בשוקדה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: השלמת תשתיות בהרחבה יושיביה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/10/2020
שם המכרז: פיתוח שצ"פ מעגלים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 15/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: טופס משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 02/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2020

עבור לארכיון המכרזים