שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז לעוזר גזבר קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2021
שם המכרז: פיתוח חניית בית העם שרשרת קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/02/2021
שם המכרז: מכרז לקצין בטיחות בתעבורה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2021
שם המכרז: הסדרי חנייה בכפר מימון קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2021
שם המכרז: פיתוח חנייה והסדרת צומת במושב זמרת קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2021
שם המכרז: פיתוח חנייה בערבי הנחל בתושיה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2021
שם המכרז: שיפוץ ספרייה בקרית החינוך קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/01/2021
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025
שם המכרז: שאלון אישי / משרה פנויה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2025

עבור לארכיון המכרזים