מנכ''ל רשות מקרקעי ישראל ביקר בשדות נגב

מטרת הפגישה הייתה לקדם נושאים הקשורים בפיתוחה של המועצה, ביניהם הקמת היישוב החדש והרחבות ביישובים


השבוע (ב') מנכ''ל רמ''י, ינקי קוינט, ומנהל מרחב דרום ברמ''י, שי קרפ, הגיעו לפגישת עבודה במועצה האזורית שדות נגב עם ראש המועצה, תמיר עידאן, ומהנדס המועצה, צחי עסיס.

הפגישה עסקה בהתפתחות המועצה ביניהם, קידום הרחבות היישובים, תכנון ופיתוח אזור תעשיה מועצתי, הקמת היישוב החדש במועצה (שם זמני: "חנון"), בקשות חדשות לתקצוב תב"עות להסדרת היישובים, הסדרת נחלים, תקצוב מבני ציבור, וקידום תכנון אזור התעשיה הקיים שדות נגב.

מנכ''ל רמ''י וצוות משרדו התרשמו עמוקות מהפיתוח במועצה והבטיחו לסייע כל הניתן למועצה על מנת שתוכל להמשיך ולהתפתח אל מול אתגריה השונים.

רשות מקרקעי ישראל פועלת החל מ-1 במרץ 2013 מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל, ומנהלת את קרקעות הלאום בישראל. הרשות היא ממשיכת דרכו של מינהל מקרקעי ישראל, שהוקם למטרה זו בשנת 1960 ואשר ניהל את קרקעות הלאום מכוח חוק מינהל מקרקעי ישראל-תש"ך 1960.

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן: ''אני רוצה להודות לידידינו על הביקור החשוב שיסייע רבות להמשך התנופה בשדות נגב. דווקא בשבוע זה בין זיכרון לעצמאות, יש משמעות מיוחד בפיתוח וקידום אתגרי המועצה. נמשיך לפתח ולהתפתח בכל יישובי המועצה ובעזרת ה' גם ביישוב החדש''.