תוואי עירוב חדש בשדות נגב

במטרה להמשיך בתנופת שירותי הדת הוקם תוואי חדש של עירוב ביישובי המועצה


בחודשים האחרונים, ולאור ליקויים שנמצאו בשטח, החלה המועצה הדתית בחידוש תוואי העירוב ביישובי המועצה. עבודות אלו הגיעו לסיומן בשבוע שעבר.

בתוואי החדש נערך שינוי מהותי. אם עד כה התוואי היה לפי גושי יישובים, בתוואי החדש תוחם כל יישוב בנפרד. כך, במקרה של בעיה הלכתית יהיה צורך לבצע תיקון רק באותו יישוב ולא בכל גוש היישובים.

העבודות להקמת התוואי החדש התקיימו הודות לשיתוף פעולה פורה בין המועצה, המועצה הדתית, הוועדים ורבני היישובים.

עירוב הינו הכינוי המקובל בהלכה להיקף מחיצות סביב שטח מיושב, הנעשה במטרה להתיר בתוכו פעולות האסורות בשבת בשל מלאכת הוצאה מרשות לרשות (כגון: טלטול חפצים בין רשות היחיד ורשות הרבים והולכת חפצים למרחק ארבע אמות ברשות הרבים).

ראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידאן: ''זכינו להדר ולשדרג את העירוב בכל היישובים על מנת לתת לכם, תושבי המועצה, אפשרות לשמור את השבת כהלכתה. אני רוצה להודות לשותפים הרבים על עבודה חשובה זו''.

הממונה על המועצה הדתית, אוריה ברוכי-כהן: ''עבודות חשובות אלו נעשו בהידור ובאופן מקצועי על מנת להעניק את שירותי הדת באופן מיטבי. אנו שמחים להמשיך ולהעניק שירותים חשובים אלו לרווחת התושבים''.