יעוד המחלקה:

הבטחת התנהלות מערכתית המבוססת על מנהל תקין וטוהר מידות, למימוש מדיניות והחלטות יו"ר וחברי המועצה בכל תחומי הפעילות, בחיבור המשאב האנושי למטרות אלו.

כמו כן, הענקת שירות מיטבי ללקוחות פנים וחוץ בשגרה ובחירום.

תחומי עיסוק:

• קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש הרשות המועצה וועדותיה ומתן הנחיות לאגפים והיחידות השונות בהתאם למדיניות תוך שמירה על החוקים התקנות והצווים.
• ביצוע הנחיות סטטוטוריות בהתאם לצו המועצות האזוריות.
• מנגנון, כוח אדם ומשאבי אנוש ושכר- גיוס, קליטה, שכר, תנאי שירות, הדרכה, פרישה, תקן, זכויות וחובות עובדים, בהתאם לחוק להסכמים הקיבוציים ובכפוף למדיניות המועצה.
• שירותים לתושב בתחומי פעילות שונים שירותי משרד הפנים ואוכלוסין.
• ריכוז וועדת המועצה  ובפרט ועדת מכרזים.

 

 
בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:
שם תפקיד טלפון טלפון נייד כתובת דוא”ל
נורית כהן חדד   מזכירת המועצה 08-9938902 050-7398378 [email protected]
נחמה מזוז   מנהל מדור שכר 089938906 0525000690 [email protected]
רחל זרגריאן   מזכירת המחלקה 08-9938903 054-4703228 [email protected]

שעות קבלת קהל-משרד הפנים: ימים א'-ג' 14:00-9:00

שעות פעילות המחלקה: ימים א'-ה' 16:00-8:00