אגף הנדסה:

אגף ההנדסה הוא הזרוע המקצועית המתכננת, המבצעת, המתאמת והמפקחת של הפעילות ההנדסית הציבורית, בתחום בינוי ותשתיות, בתחומי המועצה.

האגף עוסק בתכנון המרחב הכפרי בתחום המועצה ומקדם תוכנית מתאר כוללנית למועצה כולה.
תוכנית המתאר מתמקדת בהסדרת ההתיישבות הכפרית הן ע"י הרחבות והן ע"י הסדרת הנחלות.
מהות התוכנית הינה לשמר את הזהות החקלאית ולהסדיר את תחומי ההתיישבות, חקלאות ותעסוקה במועצה.
האגף מקדם מיזמים כלכליים כמו פלח ביישובים, אזור תעשייה חדש למועצה והסדרת אזור התעשייה הקיים.
האגף עוסק בתכנון והקמת מבני ציבור חדשים הדרושים למועצה, בהתאם לסדרי העדיפויות ותקציבי המועצה המאושרים, ובהתאם לצרכים ולדרישות של המשתמשים בהם.

האגף עוסק בהקמתם ותחזוקתם של מבנים השייכים למועצה או נמצאים בשימושה, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ושירותים חברתיים.
האגף מפתח תשתיות בהרחבות היישובים ומקים תשתיות ברחבי המועצה.
האגף משמש כגוף מקצועי הנדסי בתחום הבנייה והתשתיות.
במסגרת תפקידיו האגף אחראי על:

  • הוצאה לפועל של החלטות המועצה והמליאה – יישום תקציבים מיוחדים לביצוע פרויקטים הנדסיים בתחומי המועצה
  • תכנון וביצוע של עבודות הנדסיות עבור מחלקות המועצה
  • ניהול התקשרויות מקצועיות של המועצה עם יועצים וקבלנים בתחומי פעילות האגף
  • ממשק עם רשויות ממשלתיות והמועצות השכנות בתחומי הנדסה, בינוי ותשתיות
  • מעורבות בתהליכים לגיבוש תוכניות אב אסטרטגיות ארוכות טווח של המחלקות בתחומי בינוי ותשתיות

אגף ההנדסה יפעל לקידום ולביצוע פעילויות הנדסיות בתחום המועצה תחת עקרונות של מקצוענות, איכות, שקיפות, הגינות ושמירה על איכות הסביבה, ובראייה ארוכת טווח על מנת ליצור תשתיות איכותיות ומתאימות לתושבי שדות נגב.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

 

 

מייל

טלפון

תפקיד

שם

 [email protected]

08-9938958

מהנדס המועצה

צחי עסיס

[email protected]

08-9938959

מזכירת האגף

 

ימימה טרבלסי 

 

[email protected]

08-9938028

עוזר מהנדס

ניב חסון

 

[email protected]

08-9938028 א. פרוייקטים ורכזת נגישות ירדן חלילי

פקס: 08-9938960

שעות פעילות: 16:00-8:00