מחלקת הגבייה מטפלת בכל הקשור להכנסות העצמיות של המועצה, בחיוב המיסים ובאגרות למיניהן ובקבלת התשלומים, לרבות מסי הארנונה ומיסי וועד..

ארנונה כללית

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק על ה"מחזיק" בנכסה"מחזיק" בנכס הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא: בעל הנכס, שוכר הנכס, ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.

כאשר הנכס ריק - בעל הנכס הוא בעל הזיקה הקרובה.

כיצד נקבע החיוב?

התעריף בצו הארנונה נקבע בהתאם לשימוש בנכס | חיוב הארנונה הוא שנתי )מינואר עד דצמבר( ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.

שימוש

בנכס שאינו למגורים קיים מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, קרקע תפוסה, תעשייה וכו'. סיווג הנכס נקבע לפי השימוש בפועל שנעשה בנכס.

השירותים הניתנים ע"י מחלקת הגבייה:

  • קבלת תשלומים
  • טיפול בבקשות הנחה בארנונה ובתשלומי חינוך
  • בירור חשבונות וקבלת מידע בנושאי הגבייה
  • רישום בעלים חדשים, שוכרים וחילופי דיירים
  • אישור לטאבו

נושאי טיפול:

שעות פעילות:

קבלת קהל ימים  א'-ה' 08:00-15:30

בעלי התפקידים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

שמעון עמר

מנהל מחלקת הגבייה

08-9938938

[email protected]  

סייפן וענונו

פקידת גביה ואחראית הנחות

08-9938935

[email protected]

טל מכלוף

פקידת גביה ומנהלת האכיפה

08-9938934

[email protected]

 

 

צוי מיסים - לצפייה בצו המיסים לחצו כאן 

אמות מידה לשירות במועצהמבחן הכנסה 2022