יעוד המחלקה:

לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך במועצה ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעיתות שגרה ובחירום.

תחומי עיסוק:

  • אחריות על תהליכים התפתחותיים, קוגניטיביים ורגשיים תקינים בקרב האוכלוסייה.
  • ייעוץ לצוותים החינוכיים ולהורים.
  • טיפוח מקצועי של צוות השירות הפסיכולוגי .
  • ייעוץ והתערבות קהילתיים במצבי לחץ וחירום.

    ליצירת קשר ניתן לפנות לאורנה נוימן חדד 054-6260474 או באמצעות הדואר האלקטרוני  [email protected]