סטודנטים מלגת פיס שימו לב

לצורך קבלת מלגה, אנו מבקשים מכם, סטודנטים למלגת פיס למלא את השורות הבאות ובמטרה להקל על תהליך קבלת המלגה לה אתם זכאים. ולא ליצור עיכובים בקבלת הפעימה האחרונה.