חברי ועדים יקרים, באפשרות המועצה להשתתף בהגשת קולות קוראים עבור יישובי המועצה, שמטרתם פיתוח מיזמי מורשת בישובים. במידה ואתם כועד הישוב, מעוניינים לקחת חלק באחד או יותר מהמיזמים, יש להקצות איש קשר מטעמכם שיסייע בכל הנדרש מולנו ומול המשרד במילוי ובהגשת הקול קורא וידאג לסייע באיגום משאבים במידת הצורך

נא לסמן באילו קולות קוראים אתם, כוועד היישוב, מעוניינים להשתתף

קול קורא – מיזמי מורשת "בלתי מוחשיים"

(חובה) שדה חובה

קול קורא – מיזמי מורשת לאומית "מוחשיים"

(חובה) שדה חובה

קול קורא – הקמת מוזאון מעברות

(חובה) שדה חובה

במידה ואתם מעוניינים להשתתף נא למלא את השורות הבאות

Browser not supported

חשוב לציין כי בקשה זו נועדה במטרה לקבל מידע לצורך בדיקת היתכנות וכדאיות להמשך התקדמות. במידה ותהיה אפשרות נשמח לקדם עם הישוב את התכנית.