לפניכם מספר קישורים למשרדים הקשורים לנושא רישוי העסקים:

משרד הגנת הסביבה - לחצו כאן

משטרת ישראל - לחצו כאן 

משרד העבודה - לחצו כאן

משרד הבריאות - לחצו כאן

חוק נגישות עסקים- לחצו כאן

אודות רפורמת רישוי דיפרנציאלי 2019 - משרד הפנים לחצו כאן 

תמצית המשמעויות הנובעות מפרסום מפרטים אחידים -לחצו כאן

משרד הפנים - רישוי עסקים לחצו כאן