מטרת הועדה:

ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים, כגון: מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה.

הרכב הועדה:

3 חברי מליאת המועצה.

מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.

מנהל מחלקת החינוך ברשות.

2 נציגי ציבור.

מנהל בית ספר על יסודי בתחום שיפוט הרשות.

נציג הרשות למלחמה בסמים ושימוש לרעה באלכוהול.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

חברי הועדה:

שם תפקיד
דקל חדד יו"ר, חבר מליאה
פנחס דדון חבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
נח אלמסי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
מוטי אדרי מנהל מחלקת חינוך
  נציגי ציבור
  מנהל בית ספר על יסודי

 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*