העסקים החייבים ברישיון עסק הינם העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות:

1. בתי מרקחת ורוקחות - למפרט המלא
2. דלק ואנרגיה - למפרט המלא
3. חקלאות ובעלי חיים - למפרט המלא
4. מזון - למפרט המלא
5. מים ופסולת - למפרט המלא

6. מסחר - למפרט המלא
7. עינוג ציבורי, נופש וספורט - למפרט המלא
8. רכב ותעבורה - למפרט המלא
9. שמירה ואבטחה - למפרט המלא
10. תעשייה ומלאכה - למפרט המלא