תושבים יקרים
הנדון : חיוב אגרת ביובמ.א שדות נגב.
 1. בעקבות שינויי חקיקה, שנכנסו לתוקף מיום 1.7.2014 מחויבות המועצות האזוריות לפעול ע"פ כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית ללא תאגיד). כללים אלה משנים את שיטת חישוב אגרת הביוב מחיוב קבוע לחיוב ע"פ צריכה .
 2. להלן משמעות שינוי שיטת החיוב:
 1. עד היום תשלום אגרת הביוב היה ע"פ מספר נפשות לכל יחידת דיור כדלהלן
 1. 2 נפשות-406 ₪ לשנה.
 2. 3 נפשות-610 ₪ לשנה.
 3. 4 נפשות ומעלה- 824 ש"ח לשנה.
 1. בהתאם לשינוי החקיקה דלעיל  מחויבת המועצה לבצע חיוב  בהתאם לצריכת המים של כל צרכן ולא לפי מס' הנפשות  וזאת ע"פ התעריף המאושר ברשות המים שהינו 5.93 ₪ לקוב נכון ל –1.12.2020.
 2. היות ועל-פי התעריף החדש שלהלן החיוב גבוה משמעותית מהחיוב הקודם, התקיימו מספר ישיבות עם רשות המים והיועצים המשפטיים והוחלט לחייב על- פי תעריף של 4.12 ₪ במקום התעריף הקודם שעמד על 5.93 ₪ .
 3. היות ולא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב קבעה רשות המים מנגנון חיוב שלוקח בחשבון עובדה זו, לפיכך, אופן החיוב יהיה כמפורט:
 4. בחודשי החורף (דצמבר עד מרץ ) יחויב הצרכן עפ"י 90% בלבד מצריכת המים בפועל, מתוך הנחה שאין השקיית גינות ושחלק קטן מהצריכה (10%) אינו מגיע למערכת הביוב.
 5. בחודשי הקיץ (אפריל עד נובמבר) יחויב הצרכן עפ"י ממוצע הצריכות המלא בחודשי החורף או הצריכה בפועל (הנמוך מבניהם).  לדוגמא – נכס הצורך 10 קוב מים בחודשי החורף ישלם עבור 9 קוב  בלבד . ובחודשי הקיץ לא יותר מ 10 קוב לחודש.
 6. חיוב תשלומי הביוב יתבצע פעם בחודשיים ונכנס לתוקפו מיום 1.12.2020
בברכה,
מועצה אזורית שדות נגב