מטרת הועדה:

להתוות מדיניות בנושא איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש בר-קיימא של הסביבה. 

תחומי עיסוק:

  • קידום חקיקה סביבתית.
  • העמדת מידע על איכות הסביבה על פי חוק חופש המידע.
  • הפרדת פסולת.

הרכב הועדה:

4 חברי מועצה.

עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה.

2 נציגי ציבור תושבי המקום.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
בצלאל בר חי יו"ר, חבר מליאה
ירמי חדרי חבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
רמי כהן חבר מליאה
חיים שקלים חבר מליאה
איילת קלימי מנהלת אגף מוניצפאלי ברשות

 

 

*המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*