שילוט כניסה ליישובים לבעלי עסקים שדות נגב יוצא לדרך!

בעלי עסקים ויזמים ממועצה אזורית שדות נגב, אנו שמחים להודיע שפרויקט שילוט העסקים ביישובי המועצה יוצא לדרך. בכניסה לכל יישוב במועצה יופיע שלט ועליו רשימה של בעלי העסקים (מאותו יישוב). על מנת להופיע על גבי השלט היישובי עליכם למלא את הפרטים הבאים