אפשרויות תשלום:

יותר משתלם בהוראת קבע לשלם!

תשלום מראש לכל השנה | לא יאוחר מיום 31 בינואר של אותה שנה, ובכך להימנע מתשלום הפרשי הצמדה. המשלם מראש | אינו פטור מתוספות מס שיחולו במשך שנת המס |  תשלום תקופתי | שישה תשלומים דו חודשיים. המועד לתשלום הנקבע בהודעת התשלום הדו חודשי הינו בחודשים: ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר. החיוב צמוד למדד

אופן התשלום

  • מסלול א' – תשלום מראש.
  • מסלול ב' – תשלום בהוראת קבע חודשי
  • מסלול ג' – תשלום במזומן.
  • מסלול ד' – תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
  • מסלול ה' – תשלום בהמחאות עתידיות

מסלול א' - תשלום מראש

המשלמים בתחילת השנה עבור כל שנת הכספים ייהנו מפטור על הפרשי הצמדה במהלך השנה

לידיעתכם, כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה כדוגמת: הגשת תביעות משפטיות, עיקולי מיטלטלין, עיקולי חשבונות בנק, עיקולי שכר, עיקול דמי שכירות ועוד ( תשלומי אגרות, אכיפה, שכר טרחת עו"ד, ביהמ"ש והוצל"פ הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב, אינן מאפשרות דחיית התשלומים וכל  טענה מסוג זה דינה להידחות.

לנוחיותכם, העמידה המועצה מגוון מסלולי תשלום המאפשרים לך לשלם במועד ולמנוע  צבירת חובות.

תשלום בהוראת קבע בבנק

תשלום חיובים שוטפים אופן תשלום זה הינו המומלץ והחסכוני ביותר לתשלומי הארנונה. כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד. חשבון הבנק יחויב ביום האחרון של כל חודש.

ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם יימצא בכך צורךהוראת הקבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל.

לטופס הוראת קבע בבנק - לחצו כאן

תשלום יתרת חוב במסלול הוראת קבע

חתימה על הרשאה לחיוב חשבון בנק, תאפשר גביית חובות עבר, שינוכו מחשבונך כל 15 לחודשעד גמר חובך.

להצטרפות להוראת קבע בנקאית לחץ כאן

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

הוראת קבע בכרטיס אשראי:

אופן תשלום זה הינו המומלץ והחסכוני ביותר לתשלומי המיסים.

 כל תשלום דו חודשי המשולם באמצעות הוראת קבע מחולק לשניים, כשעל התשלום השני לא תחול תוספת מדד.

ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מונעת את הזכות לערער על החיובים, באם ימצא בכך צורך .הוראת קבע תהיה תקפה כל עוד לא תבוטל .

להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לחץ כאן

תשלום טלפוני בכרטיס אשראי

ניתן לשלם באמצעות המוקד הטלפוני 24/7 בטלפון 03-9275830.

במחלקת הגביה: 08-9938934/5ימים א'-ה': 08:30-15:00

תשלום ארנונה מקוון.

ניתן לשלם את ספח הארנונה באופן מקוון באתר האינטרנט  באמצעות השובר.

https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1