הצטרפות להסדר משלוח חשבון ארנונה במייל:

כחלק משיפור השירות והידוק הקשר עם התושבים ולצורך היערכותנו למעבר הדרגתי לדיוור אלקטרוני של חשבונות הארנונה, אנו מציעים לך לתרום לאיכות הסביבה על ידי חיסכון בהדפסת נייר וליהנות מנוחות מרבית על ידי קבלת חשבון הארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני.

להצטרפות לשירות ארנונה במייל לחץ כאן