מטרת הועדה:

לייעץ ולפקח על מערכות החינוך השונות ברשות.

תחומי עיסוק:

יוזמת, מגבשת, מקדמת ומייעצת לראש הרשות בתחומי חינוך.

הרכב הועדה:

50% מחברי הועדה הינם חברי מליאת המועצה.

50% נותרים בעלי זכות להיבחר.

*ועדה זו הינה ועדת רשות.

חברי הועדה:

שם החבר/ה

כתובת

טלפון

דוא"ל

ירון הדר

מעגלים

052-9463962

[email protected]

מוטי אדרי

תושיה

050-7357447

[email protected]

חיים שקלים

תושיה

050-9333392

555[email protected]

יעל לשקוביץ

שרשרת

054-6221525

[email protected]

אפרת שלומי

סעד

052-8694561

[email protected]

לירון סעד

שוקדה

050-6275417

[email protected]

אורלי קולודני

כפר מימון

054-9007240

[email protected]

ירון מונטין

מעגלים

052-9456660

[email protected]

אלי הנגבי

תקומה

054-6686902

[email protected]

ליאת אסייג

זרועה

052-6091339

[email protected]

עדה קלימי

שיבולים

050-3289019

[email protected]

שאול עידן

מעגלים

052-7503036

 

 
 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*