מטרת הועדה:

לייעץ ולהמליץ בנושא התחבורה לרשות המקומית.

הרכב הועדה:

כל רשות רשאית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה ולמבחר האנשים העומדים לרשותה.

חלק מחבריה יהיו חברי מליאת המועצה.

יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי המועצה.

*ועדה זו הינה ועדת רשות. 

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
יהודה אלבז יו"ר, חבר מליאה
עדי שקלאר חבר מליאה
דרור כהן חבר מליאה
יעקב בן לולו מנהל מחלקת תחבורה, נוכח נוסף
נורית כהן חדד מזכירת המועצה, נוכחת נוספת

 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*