מטרת הועדה:

להכין את הרשות לשעת חירום, לייעץ ולסייע  בנושאים של ביטחון וחירום ברשות. 

תחומי עיסוק:

  • הפעלת הרשות המקומית בזמן חירום כבימי רגיעה עד כמה שניתן.
  • קביעת מדיניות והנחיות למטה החירום וכל הקשור להבטחת האספקה של מוצרים ושירותים חיוניים לתושבי הרשות.
  • לסייע להבטחת המשך פעילותם של המפעלים החיוניים שבתחום המוניציפאלי של הרשות.
  • לגבש דרכים ואמצעים לטיפול באוכלוסיה בהתאם למדיניות הממשלה, הנחיות מל"ח, הנחיות פקע"ר וגורמים מנחים אחרים.
  • לעבד ולהכין תיקי נתונים לנושאי מל"ח של הרשות ולהכין נהלים שיאפשרו מעבר מרגיעה לחירום בהתאם למכלולי הרשות.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

הרכב הועדה:

יו"ר הועדה- יו"ר הרשות

נציגי מכלולי הרשות

בעלי תפקידים נוספים המחזיקים בתיקי שירות

רמ"ט

מפקד הנפה

נציג משטרה

נציג מד"א

נציג כבאות

ראש ענף פס"ח מחוזי

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
תמיר עידאן יו"ר, ראש המועצה
רמי כהן חבר מליאה
רפי בביאן קב"ט המועצה
מוטי אדרי ראש מכלול חינוך
מורן ברנס ראש מכלול מידע לציבור
צחי עסיס ראש מכלול הנדסה
ברכה טויטו רמ"ט
נח אלמסי ראש מכלול אוכלוסיה
נורית כהן חדד ראש מכלול כוח אדם
ירון חדד ראש מכלול לוגיסטיקה ותשתיות

 

 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*