מטרת הוועדה:

הועדה המייצגת את ענייני החקלאים ברשות ומייעצת למליאת המועצה בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.

תחומי עיסוק:

לייעץ, להציע, להוציא לפועל בכל תחומי החקלאות בתחום הרשות המקומית.

הרכב הוועדה:

לפחות מחצית מחברי הועדה יהיו חברי מליאת מועצה, המחצית השנייה בעלי זכות להיבחר.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

 

חברי הוועדה:

שם תפקיד
אלי מוגרבי יו"ר, חבר מליאה
אלי הנגבי חבר מליאה
עדי שקלאר חבר מליאה
רמי כהן חבר נוסף

 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*