מטרת הועדה:
להמליץ כחוק מי יזכה במכרזים שהעבירה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

ועדה זו הינה ועדת חובה.

תחומי עיסוק:

  • לבדוק הצעות ולהמליץ לראש הרשות בעקבות מכרז על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.

  • לנהל רשימת ספקים וקבלנים לרשימת מכרזי זוטא.

הרכב הועדה:

חברי הועדה יהיו מבין חברי מליאת המועצה

גזבר המועצה- נוכח בישיבות הועדה

יועץ משפטי לרשות- מוזמן לישיבות הועדה

חברי הועדה:

יו"ר הועדה - אסי אלמסי

חברי הועדה: 
יואב חדד
משה טוויטו
בצלאל בר חי
לירון סעד
יהודה אלבז

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*