מנהלים יקרים, לקראת אירוע חשוב, נצטרך לקבל את כל שיתופי הפעולה שאתם מקיימים מול צוות קק"ל.