קבלת הודעת סמס מהמועצה לעדכונים ביטחוניים בלבד

הרשמה בטופס זה תצרף את התושב/ת לקבלת עדכונים ביטחוניים בלבד

אני מאשר למועצה לשלוח הודעות סמס בנושא הביטחוני בעת הצורך
אני מאשר למועצה לשלוח הודעות סמס בנושא הביטחוני בעת הצורך (חובה) שדה חובה