הרשמה לקבלת עדכונים במסרונים (הודעות סמס) בנושאי תרבות בלבד

על מנת לאפשר לכל תושב ותושבת לקבל עדכונים רק בנושאים אותם הם בחרו- יצרנו מערכת מיוחדת שמאפשרת לכל תושב לקבל מסרונים על פי תחומי בחירתו.

אני מאשר למועצה לשלוח הודעות סמס בנושאים הקשורים לפעילויות התרבות במועצה
אני מאשר למועצה לשלוח הודעות סמס בנושאים הקשורים לפעילויות התרבות במועצה (חובה) שדה חובה