The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ממונה על מניעת הטרדה מינית ברשות

ממונה על מניעת הטרדה מינית

 לפניות בנושא ניתן לפנות לאיריס קורנמן במספר הטלפון : 054-7907750 או בדואר האלקטרוני:  [email protected]

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשיווין בין המינים והן אסורות על פי החוק למניעת הטרדה מינית אשר אושר בשנת 1998.

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה ובשמה הטוב של הרשות המוניציפאלית ועומדת בניגוד למדיניות השלטון המקומי.

מועצה אזורית שדות נגב רואה בתקיפה מינית ובהטרדה מינית במקום העבודה או מחוצה לו, תופעה שהחברה כולה צריכה לפעול למיגורה.

המועצה תהיה מקום עבודה וסביבה למתן שירות שאין בה הטרדה מינית ו/או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

אחת לתקופה אני מתזכרת את העובדים ע"י שליחת הנוהל למניעת הטרדה מינית המותאם למועצה האזורית שדות נגב ומתגברים את המודעות לנושא רגיש זה ביום עיון.

מטרת תפקידה של הממונה הוא לעסוק בשני תחומים:

  1. מניעה על ידי הסברה בדרכים שונות והעלאת המודעות של ציבור העובדים לגבי חשיבות הטיפול במי שחווה פגיעה או הטרדה מינית.
  2. להוות כתובת לפניות, לא כגורם מטפל, אלא כגורם מפנה שפועל לפי רצון הנפגע/ת לאחר שנפרשו בפניו או בפניה האפשרויות. (יש חובת דיווח והטיפול בנושא יעשה על ידי בשיתוף עם ועדה).
    לחצו כאן לצפייה בחוק למניעה ולטיפול בהטרדה מינית
    תקנון למניעת הטרדה מינית ברשות