קידום תהליך של מוכנות לחירום בכל הרמות (בעלי תפקידים, תושבים, מתנדבים).
אימון ותיחזוק של צוותי חירום יישוביים (צח"י), הכשרות מקצועיות בתחום הפסיכו-סוציאלי ופיתוח כלים להתמודדות בהתאם לאתגרים המשתנים במציאות החיים באזור זה.

מרכז חוסן בשעת חירום:

צוות המרכז חובר למכלול אוכלוסייה  ולמחלקה לשירותים חברתיים, ויחד משמש כצוות התערבות המגיע לאזור נפילת קסאם, יוצא לביקורי בית, מחזיק קו חם 24/7, מעניק תמיכה רגשית לבעלי התפקידים, הדרכה הורית סביב סוגיות הקשורות לחרדות אצל ילדים ועוד.