לאורך הכנת תכנית המתאר יתקיימו מפגשים עם נציגי הישובים (ועדים מקומיים והנהלות אגש"ח) ומספר מפגשים פתוחים המיועדים לכלל התושבים.

מצב קיים:

במהלך חודש אוגוסט 2018 קיים צוות התכנון סדרת מפגשים וסיורים בכל יישובי המועצה.

הצוות נפגש בכל אחד מהישובים עם נציגים של הועדים השונים, במפגש הציגו נציגי הציבור את היישוב והתקיים דיון על האתגרים השונים בכל ישוב ועל תוכניותיו לעתיד.

הצוות קיים סיור קצר בכל יישוב ביחד עם הנהגת הישוב והתרשם ממוסדות הציבור, מהעשיה החקלאית והפיתוח בכל אחד מישובי המועצה.

סוגיות תכנון:

במהלך חודשים יוני-יולי 2019 התקיימו 4 מפגשים פתוחים לכלל תושבי המועצה (המפגשים נערכו בכל אחד מאשכולות הישובים במועצה לצורך נוחות הגעה).

במפגשים הוסבר על תכנית המתאר הכוללנית, לוח זמנים, מטרות, תכולה וכדומה.

צוות התכנון הציג בקצרה את ממצאי סקר מצב קיים שנערך במועצה והתקיים דיון לגבי הסוגיות המרכזיות לתכנון.

לצפייה במצגת שהוצגה במפגשי שיתוף ציבור :
https://bit.ly/2mdpEq1