על הישוב

מייסדי שרשרת התחילו את דרכם בהכשרה במושב הסמוך, תקומה, שם הכשירו אותם השכנים לעבודה חקלאית. בחודש מאי 1949 נוסד מושב שרשרת כמושב שיתופי בו היו 17 דונם שהתחלקו בין החברים. בשנת 1951 נבנו צריפים על אם הדרך בין באר שבע לעזה, שם שוכן המושב עד היום, המתיישבים החרוצים החלו מיד בעבודת אדמה ובפיתוח הישוב. כיום, המושב קולט בנים ממשיכים ומשפחות צעירות ומגדיל את כוחו.

חינוך

גני ילדים, בית הספר היסודי נמצא בישוב הסמוך, מעגלים.

תרבות וקהילה

בית כנסת, בית העם, מועדון ילדים ונוער.

יצירת קשר

שם  תפקיד טלפון נייד
חן אורן מזכירה  050-980-3837
יואב סבן יו''ר ועד אגודה משקי 054-7993196
דקל חדד יו''ר ועד מוניציפלי 052-3734949