על הישוב

בחודש פברואר שנת 1952 עלה על הקרקע מושב שיבולים, הגברים עבדו בחברת 'סולל ובונה' וכך בנו את בתי המושב והנשים עבדו בשדות החקלאיים. המצב הביטחוני היה קשה והמסתננים שעברו בשרכים מחברון לעזה היו רבים. בימים הראשונים לימד אחד מחברי המושב את הילדים קרוא וכתוב ובשנות ה-60 עם פתיחתו של בית הספר בישוב הסמוך 'מעגלים' החלו הילדים ללמוד בצורה מסודרת. בהמשך קיבלה כל משפחה משק חקלאי והם מצאו את פרנסתם בגידולים שונים. כיום, נקלטות משפחות חדשות במושב וכן בנים ממשיכים מוסיפים לבנות את בתיהם בהרחבה.

חינוך

גני ילדים, בית הספר היסודי נמצא בישוב הסמוך, מעגלים.

תרבות וקהילה

בית העם, מועדון ילדים ונוער, בית כנסת.

יצירת קשר

שם  תפקיד טלפון נייד
בצלאל ברוכי יו''ר ועד אגודה משקי 050-5208578
רוית אלמסי יו''ר ועד מוניציפלי 050-7873101