עבודה קהילתית ביישובים:

עבודה קהילתית פועלת לבנייה ושיפור מנגנונים ותהליכים לקידומם של קבוצות בקהילה.

הקמת וליווי צוותי חירום ביישובים ובמועצה:

צוות המחלקה לשירותים חברתיים מלווים ומסייעים בהקמה ובהכשרה של צוותי חירום (צח"י) ביישובים.

צוות החירום היישובי הינו קבוצת מתנדבים מהיישוב שבזמן חירום פועלים בתוך היישוב.

ליווי הרחבות היישובים

ליווי תהליך ההרחבות בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה מתחיל משלב ועדות הקבלה ומטרתו לגבש מסגרות קהילתיות מוסכמות המאפשרות צמיחה דמוגרפית ואיכות חיים קהילתית לכלל התושבים.

התהליך כולל מיפוי וניתוח המצב הקיים, יצירת מסגרת פעולה, תאום ציפיות, בניית חזון וניסוח מטרות משותפות ועוד.