שם תפקיד/ישוב טלפון במשרד פלאפון מייל
אלמסי נח  מנהל האגף לשירותים חברתיים 08-9938942 050-7659733 [email protected]
תאיר אלוש עו"ס מדריכה וראש צוות האגף לשירותים חברתיים 08-9938945 054-6755138/ 050-6938890 [email protected]
מעיין בן טולילה מנהלת יח' שירות באגף לשירותים חברתיים 08-9938943 052-6082005 maayanbt@ sdotnegev.org.il
מעיין מיכאלי תחשיבנית האגף ועובדת זכאות 08-9938944 054-2299693 [email protected]
קורל ראש עו"ס עלומים ועו"ס תכנית יתד 08-9938914 054-7765963 [email protected]
חנה שמעוני עו"ס –כפר מימון ותושיה ורכזת בית חם לנערות 08-9938940 053-7294401 [email protected]
ריקי טרבלסי עו"ס –שובה וזמרת ורכזת ועדות תכנון טיפול והערכה 08-9938929 054-2255512 [email protected]
חנה אדמנית עו"ס מרחב לתעסוקה לצעירים   052-6791792 [email protected]
אושרית ממן עו"ס לפי חוק הנוער 08-9938952 050-3935032 [email protected]
נירה דדון עו"ס תקומה  והיחידה לשלום המשפחה  08-9938952 054-2886713 [email protected]
רעות בורו עו"ס שיבולים ועו"ס לעניין סדרי דין  08-9938947 052-5363923 [email protected]
מעיין בנישתי עו"ס קיבוץ סעד ועו"ס מלילות 08-9938101 053-8806383 [email protected]
הדר שומן  עו"ס רכזת תחום וותיקים ותחום קהילתי   054-7917556 [email protected]
חיה קופלד עו"ס שוקדה ורכזת יחידת ההתנדבות 08-9938112 052-4474717 [email protected]
מזל הלאל עו"ס שרשרת, ותוכנית ראשית לגיל הרך 08-9938941 053-7294403 [email protected]
אורית הררי רואה עו"ס יושיביה וזרועה ועו"ס לחוק שיקום 08-9938946 052-7294443 [email protected]
שרונה בן ברון עו"ס מעגלים ותחום בריאות, יועצת לקידום מעמד האישה  08-9938950 050-2201541 [email protected]
מעיין כהן עו"ס בית הגדי והיחידה לשלום הזקן    050-6095563 [email protected]
רוית כהן מ"מ עו"ס בית הגדי     [email protected]
זהר שדדי עו"ס גבעולים ותוכנית ניצוץ- יתד חיילים     [email protected]
רחלי חן עו"ס מנהלת מרכז למשפחה-תחום צרכים מיוחדים     [email protected]
מירב שילון עו"ס היחידה לטיפול בפגיעות מיניות   054-5587544 [email protected]
ענת כהן רכזת חברתית מועדוני ותיקים   050-7842419  
עופר כהן אב קהילה תומכת   050-6000447  
מיכאל סעדה אב קהילה תומכת      
קורין תורגמ'ן רכזת קהילה תומכת ודיגיטלי   052-6053283