מטרת הועדה:

ליזום ולתכנן דרכי ופעולות הנצחה לתושבי הרשות שנרצחו: חללי מערכות ישראל, פעולות האיבה והטרור.

הרכב הועדה:

לא יפחת מ-3 ולא יעלה על-9.

שליש חברי מליאת המועצה.

שליש נציגי ציבור.

שליש משפחות נרצחים.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

חברי הועדה:

שם תפקיד
תמיר עידאן ראש המועצה
דרור כהן יו"ר הועדה וחבר מליאה
אסי אלמסי חבר מליאה
ירמי חדרי חבר מליאה
שרונה בן ברון יועצת ראש המועצה לענייני קידום האישה
שמעון וקנין מנהל מחלקת תרבות
שלום כרמי נציג המשפחות 
שושנה עברון נציגת המשפחות 
יחזקאל יגנה נציג המשפחות 
ציון גבעתי נציג המשפחות
מלכה למפרט נציגת המשפחות

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*