רעיית עדרים:

בכל שנה מקבלים אישורים לרעיה עונתית בשטחי המועצה האזורית שדות נגב.
אישורי הרעיה ניתנים ע"י גורמי ממשלה שונים: משרד החקלאות, קק"ל, מינהל מקרקעי ישראל, וישובי המועצה.
על מחלקת הביטחון לאכוף את החוקים והכללים הנוגעים לבדיקת המשפחות הנכנסות לשטחים, תוך הקפדה על פעילותן בהתאם לאישורים שניתנו, כולל עזיבתן את השטח בזמן הנקוב.

איכות הסביבה:

מחלקת הביטחון אוכפת את חוקי איכות הסביבה תוך שימת דגש על השלכת פסולת הבערת אש, חמרים מסוכנים וכיוצ"ב.