• יחידת המתמי"ד מג"ב, הוקמה במועצה האזורית "שדות נגב" בשנת 1989.
  • כיום מונה היחידה 114 מתנדבים, אשר מצוידים בשני ג'יפי מג"ב.
  • היחידה פועלת בלילות, בשטחים החקלאיים, ובתוך ישובי המועצה.
  • יחידת המתמי"ד פועלת בשיתוף פעולה עם גורמי משטרת ישראל ומג"ב כפרי תחנת נתיבות.
  • יחידת המתמי"ד מהווה חלק בלתי נפרד ממערך האבטחה הכולל של המועצה.