• בכל ישובי המועצה קיימים מרכיבי ביטחון.
  • הישובים המערביים אשר סמוכים לגדר המערכת, מצוידים במרכיבי בטחון משופרים.
  • בכל ישוב מתפקד רבש"ץ (=רכז בטחון צבאי שוטף) שתפקידיו:
  • לדאוג למרכיבי הביטחון בישוב.
  • לארגן כיתת כוננות יישובית.
  • לנהל מערך שמירות בישובים, בעזרת התושבים.
  • בכל ישוב, קיימות מערכות קשר לחטיבה הצפונית. הרבש"צים.
  • מצוידים בזימוניות. הם מקבלים הודעות כל העת, ולאורך כל השנה: 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.