נוהל אבטחה:

  • בכל מוסד חינוכי, מוצב מאבטח אשר עבר הכשרה בחברת אבטחה מוסמכת.
  • מוסדות החינוך נערכים ומתרגלים אירועי פח"ע ואירועי אסונות טבע.
  • בכל שנה נערך תרגיל ארצי למוסדות החינוך, בו מתרגלים אירוע מסוים.
  • בכל גני הילדים, הותקנו לחצני מצוקה, אשר מחוברים למוקד המועצה.
  • סייר בטחון מטעם חברת האבטחה, מסייר בין מוסדות החינוך באופן שוטף ויום יומי.
  • קב"ט מוסדות חינוך דואג להכשרות המוסדות לחירום וכן לפעילות הביטחון השוטף במעונות היום, גני הילדים ובתי הספר.