על הישוב

תחילתו של מושב זמרת היתה כהקמת שכונה נוספת במושב שובה, המושב החל מתשע משפחות עולים מטוניס שהגיעו לחזק את מושב שובה. עם השנים הוחלט בתנועת 'הפועל המזרחי' על ביטול השכונה החדשה במושב שובה והקמת מושב נפרד בשם שובה ב' ולימים שונה שמו למושב זמרת. מושב זמרת קלט משפחות נוספות, נבנו בתי קבע וחולקו משקים חקלאיים. כיום, יש במושב זמרת הרחבה שגדלה ומתפתחת ובה מתיישבים בני המקום שגדלו ונישאו וכן תושבים חדשים.

חינוך

שני גני ילדים, בית ספר יסודי חרדי לבנות, בישוב הסמוך, 'תושיה', יש בית ספר יסודי ממלכתי דתי.

תרבות וקהילה

מכולת, בית העם, מועדון ילדים ונוער.

יצירת קשר

שם  תפקיד טלפון נייד
הרצל חניה מזכיר 054-2496665
רפי סגרון יו''ר ועד אגודה משקי 054-5685000
שי מוגרבי יו''ר ועד מוניציפלי 050-2206165