מחלקת הרכש פועלת בכפיפות לגזבר המועצה.

תפקיד מחלקת הרכש הנו לתת מענה מיטבי לצרכי היחידות השונות במועצה בשירותי רכש טובין לצורך תפעולם השוטף מול התושבים.

מנהל הרכש שואפת לביצוע מקצועי חסכוני ואמין, המשרת מוסדות חינוך ומבני עירייה במועצה.
הרכש השוטף נעשה בכפוף למדיניות המועצה ותחת חוקי משרד הפנים.

תפקידי הרכש:

1. ביצוע הרכש והאספקה ליחידות המועצה.

2. ביצוע רכש לטקסים ואירועים.

3. ביצוע רכש למוסדות חינוך.

4. בדיקה ואישור חשבוניות והזמנות של מחלקות שונות במועצה.

5. הכנת מכרזים לפי צרכי המחלקות.

על מנת להירשם כספק נותן שירות או טובין למועצה האזורית שדות נגב, יש לפנות למנהל הרכש, שחר עשוש.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון טלפון נייד כתובת דוא”ל
שחר עשוש מנהל רכש 08-9938917 050-8111069 [email protected]
פקס: 08-9942203