אופני תשלום


מענה קולי לתשלומים תלושים בלבד פועל 24 שעות ביממה לאורך כל השבוע שמספרו: 03-9275830

תשלום וברורים במחלקת הגבייה 

בשעות קבלת הקהל:
בימי א'-ה' בשעות 8:00-15:30

תשלום באמצעות האינטרנט
באתר אינטרנט מאובטח 24 שעות ביממה: החברה לאוטומציה.

תשלום מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים
תשלום מלוא הארנונה מראש לכל שנת הכספים עד לתאריך 31 בינואר בכל שנה (עפ"י חוק ההסדרים), יזכה בהנחה של 2% על מלוא הסכום, בכפוף לעדכון התעריפים שיפורסמו על ידי ועדת הכספים של הכנסת באשר לשיעורי ההתייקרות בארנונה.


תשלום בהוראת קבע בבנק או בכרטיס האשראי
על תשלום בהוראת קבע תינתן הנחה של 2% אחוזים מהסכום הדו חודשי.

 

טופס הוראת קבע לבנק