על הקיבוץ

בפברואר 1947 לאחר שנים ארוכות בהם התגבשו חברי סעד כקבוצה מגובשת, הם עלו לקרקע והתיישבו בקיבוץ סעד. במתקפות הצבא המצרי ידע הקיבוץ הפגזות כבדות וחבריו עברו להתיישב בגבעה המתנשאת ממזרח ל'מעוז מול עזה'. חברי הקיבוץ עבדו בחקלאות חברי הקיבוץ משתלבים בסביבה ומקבלים על עצמם משימות חברתיות ותרבויות למען הקהילה באזור כולו. חברי הקיבוץ הקימו מפעלים על מנת ליצור תעסוקה וקיימו פעילות תרבות מגוונת. כיום, הקיבוץ מוסיף לגדול וקולט תושבים חדשים בשכונת ההרחבה. 

חינוך

שני גני ילדים, בית ספר אזורי, פנימיית 'נקודת חן', אולפן גיור.

תרבות וקהילה

בית כנסת, סניף בני עקיבא, חדר אוכל, בית כולל לילדים ולנוער.

יצירת קשר

תפקיד שם טלפון
מזכירה מור ישורון 054-6560518
מרכז משק כרמל הלפרין 052-3920968
מנהלת קהילה שרון בראל 054-2112120