9d973d5a-548d-49ca-9168-d1721867cdcf

בהשקעה חסרת תקדים, יוקם מבנה חדשני אשר יכלול מרכז חירום לצד מבנה לאגף לשירותים חברתיים ולמרכז חוסן

השבוע, החלו העבודות להקמת מרכז חירום משולב בשדות נגב. המרכז ממוקם בקרית החינוך במועצה ויאפשר תפקוד בטוח, יעיל ואפקטיבי הן בשגרה והן בחירום.

מרכז החירום המשולב יכלול בתוכו מספר מבנים תחת קורת גג אחת ובהן כל הפונקציות האזרחיות המאפשרות רציפות תפקודית במעבר משגרה לחירום, ויאפשרו טיפול מתמשך ורציף לכלל התושבים.

במרכז החדש יופעל מטה החירום הרשותי על מכלוליו השונים: מכלול חינוך, אוכלוסייה, דוברות, כוח אדם, לוגיסטיקה ותשתיות וביטחון. איגודם של כלל הצוותים בזמני חירום תחת קורת גג אחת יאפשר ניהול מיטבי של האירועים הביטחוניים.

בתוך מרכז החירום המשולב ולצד מטה החירום, ימוקמו משרדים ייעודיים לאגף לשירותים חברתיים ומרכז חוסן בהם יתקיימו כל פעילויות האגפים בשגרה ובחירום.

מרכז החירום המשולב אשר יתפרס על פני כ-1,000 מ''ר, יהיה ממוגן, יאובזר באמצעים טכנולוגיים חדשניים, ויכלול חדרים רבים. עלותו מסתכמת בכ-12 מלש''ח, כאשר כ-3 מלש''ח מהם, נתרמו על ידי גופים פילנתרופיים.

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן: ''לאחר שנים בהם חלמנו להקים מרכז חירום משולב וחדשני, השבוע החלום החל להתגשם. מבנה זה יאפשר לנו לתת מענה מקיף ולפעול באופן מיטבי בזמני חירום ושגרה. זוהי בשורה חשובה עבור תושבי שדות נגב. הקמתו של מבנה זה יוסיף קומה נוספת לחיזוק חוסנם וביטחונם של תושבי שדות נגב. זה המקום להודות לצוות אגף הנדסה בהובלת מהנדס המועצה, צחי עסיס ולצוותי הפיקוח''.