פרסומת

דלג לתוכן העמוד

ביטחון

בכל מקרה של מפגע בטיחותי ניתן לפנות למחלקת האיכפה במועצה- דרך מוקד המועצה (089937107) או לאחראי פיקוח ואכיפה ישראל בטלפון 053-230163

האחראי על תקינות וניקיון המיגוניות והמקלטים הינו הרבש"צ בכל אחד מהיישובים.