פרסומת

דלג לתוכן העמוד

גבייה ותשלומים

הטיפול בארנונה מתבצע יל ידי מחלקת הגבייה שלנו- כל הפרטים כאן:
https://www.sdotnegev.org.il/_new/58/