יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האיש פועלת לשמירת סביבה בטוחה, מכבדת ושוויונית עבור עובדים.ות במקום העבודה, והעלאת מודעות לתחום ולאפשרויות הפנייה והדיווח.

יעוד המחלקה:

עידוד שוויון הזדמנויות ומינוף מקומה של האישה כמשפיעה בחברה, וכמי שחותרת לעצמאות כלכלית. 

תחומי עיסוק:

פעילויות בקרב נשים בתחומים שונים. במטרה להביא להעצמתן, עצמאותן וקידומן.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון טלפון נייד כתובת דוא”ל

שרונה

בן ברון

יועצת ראש המועצה

לקידום מעמד האישה

08-9938950 050-2201541 [email protected]

שעות פעילות: ימים א'-ה' 16:30-8:00