מטרת הועדה:

באמצעות הועדה להקצאת קרקע או מבנה, רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה ללא עלות לגוף הפועל בתוך תחום הרשות על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תחומי עיסוק:

להסדיר הקצאת קרקע בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושא: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם תוך זמירה על מנהל תקין.

הרכב הועדה:

מזכיר הרשות או עובד בכיר מטעמו.

גזבר הרשות או נציגו.

יועץ משפטי לרשות.

מהנדס הרשות.

מנהל מחלקת הנכסים ברשות או אחראי על תחום הנכסים ברשות.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

חברי הועדה:

שם תפקיד
תמיר עידאן יו"ר, ראש המועצה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
לייאן אדרי גזבר המועצה
צחי עסיס מהנדס המועצה
איילת קלימי מנהלת האגף המוניצפאלי
מנחם צוקר יועץ משפטי לרשות

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*