כתנאי לקבלת המלגה הינך מתבקש/ת להדפיס טופס זה, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולהעלות אותו חתום בתחתית הדף

מלגת פיס - בקשות תשפ"א

מין
מין (חובה) שדה חובה
סוג התנדבות
סוג התנדבות (חובה) שדה חובה

קבצים להעלאה: