מטרת הועדה:

לאפשר למחוייבי ארנונה לערער במקרה בו מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם.

הרכב הועדה:

3 חברים בעלי זכות להיבחר

ויו"ר הועדה יהיה עו"ד הכשיר להתמנות לשופט בית משפט השלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
עו"ד גיא אבני יו"ר
מאיר בן ישי חבר ועדה
אבי הלפרין חבר ועדה
אילן ישורון חבר ועדה

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*