תושבים יקרים שבוע טוב 
הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי לשגרה זהירה  בצל הקורונה. התקנות יכנסו לתוקפן בחצות הלילה שבין יום שבת ליום.

פירוט התקנות:

1. בבתי אוכל יותר איסוף מבית האוכל, בנוסף למשלוחים (טייק אווי) 

- הכללים הנדרשים: בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה, בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על 2 מטרים בין הנמצאים במקום, תהיה הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים. העובדים במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסיכה, ייעשה ויסות כניסת מבקרים.

2. תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים שישארו סגורים 

- פתיחת החנות תיעשה בהתאם לשמירה קפדנית על הכללים להלן: בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפייה יעמוד בתנאים המפורטים, המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים , המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות,  תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, תוך הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות.

3. תותר פתיחת מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה

- המספרות יעבדו על פי הכללים הבאים: בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לרשות המקומית, בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק. המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תוך  הקפדה על שמירת כללי הגיינה וחבישת כפפות ומסכות וחיטוי המשטחים.

4. תותר עבודת מטפלים אשר יעבדו עם אנשים הגרים באותו משק הבית, ללא מגע, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים, עטיית מסכות וחיטוי בין מטופל למטופל.

5. חובה על חבישת מסכות במרחב הציבורי , מגיל 7, למעט מי שעוסק בספורט או מי שיש לו סיבה רפואית ואישור לכך.

6. תוגבר האכיפה-
עסק שיפר את הכללים חשוף לקנס של 2,000 ש"ח.

יחד ממשיכים לשמור על ההנחיות ושמור על הסביבה הקרובה.

מנצחים את הקורונה – שבוע טוב, מועצת שדות נגב