מטרת הועדה:

להגדיר מדיניות כללית וקריטריונים ברורים למתן שמות לרחובות, דרכים, סמטאות, כיכרות, שכונות, גנים ציבוריים ו/או לשינויים בשמות קיימים.  

 

*הועדה הינה ועדת רשות.

חברי הועדה:

שם תפקיד
עדי שקלאר יו"ר הועדה וחבר מליאה
בצלאל בר חי חבר מליאה
דרור כהן חבר מליאה